Personlig udvikling og kommunikation

“De 5 stærke” er fem metoder, som alle rummer et stort udviklingspotentiale – og som jeg derfor arbejder meget med.